แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ (เริ่มเรียน 14 มกราคม-13 พฤษภาคม 2560)

 

เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ (เริ่มเรียน 14 มกราคม-13 พฤษภาคม 2560)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ (ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด   (60 ชั่วโมง)   อัตราค่าเรียนหลักสูตรละ 6,500 บาท    

1) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 1

2) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 2

3) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 3

4) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 7

     เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น. เริ่ม วันที่ 14 มกราคม - 13 พฤษภาคม 2560

       รับจำนวนจำกัด ห้องละไม่เกิน 30 คน

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ   (40 ชั่วโมง)   อัตราค่าเรียนหลักสูตรละ 6,000 บาท    

1) หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ

     เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-11.30 น. เริ่ม วันที่  14 มกราคม - 20 พฤษภาคม 2560

       รับจำนวนจำกัด ห้องละไม่เกิน 30 คน

2) หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

     เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-16.00 น. เริ่ม วันที่  14 มกราคม - 20 พฤษภาคม 2560

       รับจำนวนจำกัด ห้องละไม่เกิน 30 คน

 

รีบสมัครด่วน... รับจำนวนจำกัด  *** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***    smileysmiley

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร Click

 

อ่านรายละเอียดการสอบสมทบและการสอบนอกตาราง Click

posted: 27-09-2559, views: 69


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แม้การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence (AI) จะดู ‘น่ากลัว’ และอาจจะกล่าวได้ว่าสักวันหนึ่งมันอาจแทนที่มนุษย์ในงานหลายๆ อย่าง แต่ในเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ AI นับว่ามีประโยชน์ต่อมนุษยชาติเป็นอย่างยิ่งทีเดียว เพราะ AI ‘เปลี่ยนวิธีเรียน’ ‘เปลี่ยนวิธีสอน’ เปลี่ยนแนวคิด และเปลี่ยนวิถีชีวิต ถึงแม้อาจจะยังไม่เห็นในประเทศไทย แต่เชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอแน่นอนที่เด็กรุ่นใหม่จะได้พบกับการมาของ AI เหล่านี้ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองด้วยการศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในโลกแห่งการแข่งขันในปัจจุบัน
posted: 15-09-2563, views: 0
ข่าวทั้งหมด