แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมติวสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระดับที่เปิดอบรม : N2 N3 N4 และ N5
 
วันและเวลาเรียน : วันเสาร์ 13.00 - 16.00 น.
เริ่มเรียน            : 15 กรกฎาคม - 7 ตุลาคม 2560
 
เนื้อหาการเรียน : 1. เน้นการทำข้อสอบ
                       2. เรียนรู้คำศัพท์และรูปประโยคผ่านการทำข้อสอบ
                       3. เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบส่วนต่างๆ เช่น ส่วนคำศัพท์ ส่วนการอ่าน การฟัง

วิธีการสมัคร

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร Click

2. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่แฟกซ์ 02-763-2600 ต่อ 2805 หรือสแกนส่งมาที่ e-mail : nuntiporn@tni.ac.th หรือกล่องข้อความใน facebook "TNICGEL"

3. นำใบสมัครตัวจริงมาชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน อาคาร A ชั้น 2 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ใกล้ ซ.พัฒนาการ 37) ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. และโปรดนำใบเสร็จมาในวันแรกที่เริ่มเรียน

4. สอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/tnicgel/ เบอร์โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2828 หรือe-mail : nuntiporn@tni.ac.th

5. ที่ตั้งสถาบัน Click

posted: 13-07-2560, views: 20


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แม้การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence (AI) จะดู ‘น่ากลัว’ และอาจจะกล่าวได้ว่าสักวันหนึ่งมันอาจแทนที่มนุษย์ในงานหลายๆ อย่าง แต่ในเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ AI นับว่ามีประโยชน์ต่อมนุษยชาติเป็นอย่างยิ่งทีเดียว เพราะ AI ‘เปลี่ยนวิธีเรียน’ ‘เปลี่ยนวิธีสอน’ เปลี่ยนแนวคิด และเปลี่ยนวิถีชีวิต ถึงแม้อาจจะยังไม่เห็นในประเทศไทย แต่เชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอแน่นอนที่เด็กรุ่นใหม่จะได้พบกับการมาของ AI เหล่านี้ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองด้วยการศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในโลกแห่งการแข่งขันในปัจจุบัน
posted: 15-09-2563, views: 0
ข่าวทั้งหมด