แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา 'เรียนรู้จากฎีกาแรงงาน'

ขอเชิญร่วมสัมมนา "เรียนรู้จากฎีกาแรงงาน" โดยอาจารย์พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน 
 

....Up-Date กฎหมายแรงงาน/ กรณีศึกษา จากฎีกาแรงงาน /วิเคราะห์ประเด็นจากฎีกาแรงงาน วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ห้อง C601 อาคาร C สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/อาหารว่าง/อาหารเที่ยง) รับจำนวนจำกัด 60 คน ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณรุจารินทร์ จิตต์แก้ว เบอร์โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2760 หรือ e-mail: rujarin@tni.ac.th ภายใน 10 กันยายน 2560

 

 

posted: 08-08-2560, views: 7


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แม้การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence (AI) จะดู ‘น่ากลัว’ และอาจจะกล่าวได้ว่าสักวันหนึ่งมันอาจแทนที่มนุษย์ในงานหลายๆ อย่าง แต่ในเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ AI นับว่ามีประโยชน์ต่อมนุษยชาติเป็นอย่างยิ่งทีเดียว เพราะ AI ‘เปลี่ยนวิธีเรียน’ ‘เปลี่ยนวิธีสอน’ เปลี่ยนแนวคิด และเปลี่ยนวิถีชีวิต ถึงแม้อาจจะยังไม่เห็นในประเทศไทย แต่เชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอแน่นอนที่เด็กรุ่นใหม่จะได้พบกับการมาของ AI เหล่านี้ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองด้วยการศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในโลกแห่งการแข่งขันในปัจจุบัน
posted: 15-09-2563, views: 0
ข่าวทั้งหมด