แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา 'กลยุทธ์การบริหารคน บริหารงาน สไตล์ฮอนด้า'

  ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดการเสวนา "กลยุทธ์การบริหารคน บริหารงาน สไตล์ฮอนด้า"  ในวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง C601 อาคาร C สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 ร่วมค้นหาความสำเร็จ "กลยุทธ์การบริหารคน บริหารงาน สไตล์ฮอนด้า" กับตำแหน่งระดับสูงที่เป็นคนไทยคนแรกของ นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ (COO-Chief Operating Officer) ของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด  

  ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุจารินทร์ จิตต์แก้ว โทร : 02-763-2600 ต่อ 2760 Email: rujarin@tni.ac.th

posted: 04-09-2560, views: 43


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แม้การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence (AI) จะดู ‘น่ากลัว’ และอาจจะกล่าวได้ว่าสักวันหนึ่งมันอาจแทนที่มนุษย์ในงานหลายๆ อย่าง แต่ในเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ AI นับว่ามีประโยชน์ต่อมนุษยชาติเป็นอย่างยิ่งทีเดียว เพราะ AI ‘เปลี่ยนวิธีเรียน’ ‘เปลี่ยนวิธีสอน’ เปลี่ยนแนวคิด และเปลี่ยนวิถีชีวิต ถึงแม้อาจจะยังไม่เห็นในประเทศไทย แต่เชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอแน่นอนที่เด็กรุ่นใหม่จะได้พบกับการมาของ AI เหล่านี้ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองด้วยการศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในโลกแห่งการแข่งขันในปัจจุบัน
posted: 15-09-2563, views: 0
ข่าวทั้งหมด