แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา 'กลยุทธ์การบริหารคน บริหารงาน สไตล์ฮอนด้า'

  ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดการเสวนา "กลยุทธ์การบริหารคน บริหารงาน สไตล์ฮอนด้า"  ในวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง C601 อาคาร C สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 ร่วมค้นหาความสำเร็จ "กลยุทธ์การบริหารคน บริหารงาน สไตล์ฮอนด้า" กับตำแหน่งระดับสูงที่เป็นคนไทยคนแรกของ นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ (COO-Chief Operating Officer) ของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด  

  ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุจารินทร์ จิตต์แก้ว โทร : 02-763-2600 ต่อ 2760 Email: rujarin@tni.ac.th

posted: 04-09-2560, views: 42


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด