แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 'การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)'

   ด้วยปัจจุบันระบบคุณภาพของการดำเนินธุรกิจ ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะระบบ ISO 9001 ที่ต้องดำเนินการ ผ่านกระบวนการตรวจติดตามภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมของการพัฒนางานและกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรเป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่องค์กรวางไว้

   ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จึงได้จัดอบรม "การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ของ ISO 9001: 2015" ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคาร D ห้อง D401 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 รับจำนวนจำกัด 60 ท่านเท่านั้น 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุจารินทร์ จิตต์แก้ว โทร : 02-763-2600 ต่อ 2760 โทรสาร : 02-763-2725 Email: rujarin@tni.ac.th 

posted: 04-09-2560, views: 26


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แม้การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence (AI) จะดู ‘น่ากลัว’ และอาจจะกล่าวได้ว่าสักวันหนึ่งมันอาจแทนที่มนุษย์ในงานหลายๆ อย่าง แต่ในเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ AI นับว่ามีประโยชน์ต่อมนุษยชาติเป็นอย่างยิ่งทีเดียว เพราะ AI ‘เปลี่ยนวิธีเรียน’ ‘เปลี่ยนวิธีสอน’ เปลี่ยนแนวคิด และเปลี่ยนวิถีชีวิต ถึงแม้อาจจะยังไม่เห็นในประเทศไทย แต่เชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอแน่นอนที่เด็กรุ่นใหม่จะได้พบกับการมาของ AI เหล่านี้ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองด้วยการศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในโลกแห่งการแข่งขันในปัจจุบัน
posted: 15-09-2563, views: 0
ข่าวทั้งหมด