แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 'การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)'

   ด้วยปัจจุบันระบบคุณภาพของการดำเนินธุรกิจ ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะระบบ ISO 9001 ที่ต้องดำเนินการ ผ่านกระบวนการตรวจติดตามภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมของการพัฒนางานและกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรเป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่องค์กรวางไว้

   ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จึงได้จัดอบรม "การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ของ ISO 9001: 2015" ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคาร D ห้อง D401 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 รับจำนวนจำกัด 60 ท่านเท่านั้น 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุจารินทร์ จิตต์แก้ว โทร : 02-763-2600 ต่อ 2760 โทรสาร : 02-763-2725 Email: rujarin@tni.ac.th 

posted: 04-09-2560, views: 25


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด