แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

ขอเชิญร่วมสัมมนา 'เทคนิคการปรับปรุงพัฒนาสไตล์ญี่ปุ่น (Kaizen) ผ่านกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และผลิตอย่างเป็นระบบ'

  ด้วยปัจจุบันการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของการดำเนอนธุรกิจ ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดการพัฒนางานและกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้เกิดการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

   ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ จัดอบรมขึ้นในวันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-17.00 น. อาคาร A ห้อง A601 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุจารินทร์ จิตต์แก้ว โทร: 02-763-2600 ต่อ 2760 โทรสาร: 02-763-2725 Email: rujarin@tni.ac.th

   

posted: 04-09-2560, views: 46


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แม้การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence (AI) จะดู ‘น่ากลัว’ และอาจจะกล่าวได้ว่าสักวันหนึ่งมันอาจแทนที่มนุษย์ในงานหลายๆ อย่าง แต่ในเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ AI นับว่ามีประโยชน์ต่อมนุษยชาติเป็นอย่างยิ่งทีเดียว เพราะ AI ‘เปลี่ยนวิธีเรียน’ ‘เปลี่ยนวิธีสอน’ เปลี่ยนแนวคิด และเปลี่ยนวิถีชีวิต ถึงแม้อาจจะยังไม่เห็นในประเทศไทย แต่เชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอแน่นอนที่เด็กรุ่นใหม่จะได้พบกับการมาของ AI เหล่านี้ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองด้วยการศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในโลกแห่งการแข่งขันในปัจจุบัน
posted: 15-09-2563, views: 0
ข่าวทั้งหมด