แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

ขอเชิญร่วมสัมมนา 'เทคนิคการปรับปรุงพัฒนาสไตล์ญี่ปุ่น (Kaizen) ผ่านกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และผลิตอย่างเป็นระบบ'

  ด้วยปัจจุบันการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของการดำเนอนธุรกิจ ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดการพัฒนางานและกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้เกิดการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

   ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ จัดอบรมขึ้นในวันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-17.00 น. อาคาร A ห้อง A601 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุจารินทร์ จิตต์แก้ว โทร: 02-763-2600 ต่อ 2760 โทรสาร: 02-763-2725 Email: rujarin@tni.ac.th

   

posted: 04-09-2560, views: 40


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด