แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร “การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการวินิจฉัยสถานประกอบการ”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร
“การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการวินิจฉัยสถานประกอบการ”
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00-16.30น.
 
ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
อัตราค่าลงทะเบียน 1,605 บาท (1,500 บาท + vat 7%)
รวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
 
สมัครได้ที่:
https://forms.gle/7vaDgGZCXAfyLEFM7
 
posted: 05-09-2562, views: 2


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แม้การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence (AI) จะดู ‘น่ากลัว’ และอาจจะกล่าวได้ว่าสักวันหนึ่งมันอาจแทนที่มนุษย์ในงานหลายๆ อย่าง แต่ในเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ AI นับว่ามีประโยชน์ต่อมนุษยชาติเป็นอย่างยิ่งทีเดียว เพราะ AI ‘เปลี่ยนวิธีเรียน’ ‘เปลี่ยนวิธีสอน’ เปลี่ยนแนวคิด และเปลี่ยนวิถีชีวิต ถึงแม้อาจจะยังไม่เห็นในประเทศไทย แต่เชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอแน่นอนที่เด็กรุ่นใหม่จะได้พบกับการมาของ AI เหล่านี้ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองด้วยการศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในโลกแห่งการแข่งขันในปัจจุบัน
posted: 15-09-2563, views: 0
ข่าวทั้งหมด