แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ บุคลากรในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ บุคลากรในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System)

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-763-2600 ต่อ 2929

posted: 19-09-2562, views: 6


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด