แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

การประยุกต์ใช้งาน AI บนบอร์ด Raspberry Pi สำหรับผู้เริ่มต้น

posted: 15-09-2563, views: 0


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด