แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฉบับที่ 002/2561 เรื่อง การนำชื่อสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นไปแอบอ้างเป็นผู้จัดงานประชุมวิชาการ

เนื่องจากมีผู้แอบอ้าง ใช้ชื่อสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นรวมถึงโลโก้และที่อยู่ของสถาบัน เป็นผู้จัดงานประชุมทางวิชาการ 2nd International Conference on Advanced in Computer Engineering & Science (ICACES 2018) โดยปรากฎข้อมูลตามเว็บไซต์ http://www.icaces.com/icaces/

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า สถาบันมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานดังกล่าวแต่อย่างใด และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการจัดงานดังกล่าว  ขณะนี้สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำลังดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่นำชื่อของสถาบันไปแอบอ้างต่อไป

 

Announcement of disclaimer

Since Thai-Nichi Institute of Technology has found that its Institution’s name, logo and address are being used fraudulently and illegally as the organizer of the 2nd International Conference on Advanced Computer Engineering & Science (ICACES 2018) at the following website: http//:www.icaces.com/icaces/, we hereby announce that we have no connection with this activity at all and shall not be responsible for any damage it caused. We also proceed to file a legal case against the abuser at the police department.

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฉบับที่ 002/2561 

posted: 11-01-2561, views: 15


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด