แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561

  ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการ ปณท เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสนับสนุนการเปิดให้บริการใหม่ๆของ ปณท ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ให้บริการ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารเพิ่มเติมนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม Click 

posted: 21-03-2561, views: 16


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด