แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

ขอเชิญเข้าร่วมงาน 'CEO FORUM : สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่' และร่วมรับฟังการเสวนา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอเชิญร่วมงาน CEO FORUM : สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจะกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก >>> 

posted: 19-09-2561, views: 10


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด