แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562

     ด้วยเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจาก

     1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ 2562 และ

     2. โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 

     ทั้งนี้ การสมัครขอรับทุนขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการวิจัยดังกล่าว โดยสามารถเสนอขอรับทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพิราวรรณ ธงสวัสดิ์ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11081, 11015

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

posted: 25-10-2561, views: 33


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด