แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2562

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี  2562

 

มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น วิทยาลัยมาลายัน ลากูนา (ฟิลิปปินส์) มหาวิทยาลัยนองลาม (เวียตนาม) มหาวิทยาลัยฮานอยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการ และเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ Big Data and New Face of Asia: Reflction in Science, Arts, Social Science, and Humanities. 

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาทุกระดับ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งบทความงานวิจัยและงานวิชาการ เพื่อร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้  ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ  อาคารพิฆเณศ Student Center (ตึก 6)   มหาวิทยาลัยรังสิต

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

posted: 23-11-2561, views: 40


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด