แนะนำหน่วยงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโควิด-19
.
ขอเชิญชวนหน่วยงาน สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน องค์กรชุมชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมชุมชน หรือการพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานยื่นข้อเสนอโครงการ
.
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 7 เดือน (กรกฎาคม 2563 - มกราคม 2564)
.
ยื่นข้อเสนอออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 24 มิถุนายน 2563

 
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่  https://www.eef.or.th/notice/1241/  
.
สอบถามข้อมูลโทร 02-079-5475 กด 3 และ 06-1440-6134
 

 

 

 

 

posted: 08-06-2563, views: 8


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด