วิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

อาคาร A ชั้น 2 สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
เลขที่ 1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2752   โทรสาร 0-2763-2700
E-Mail : research@tni.ac.th
Facebook : Research TNI