การพัฒนารูปแบบการบริการแบบญี่ปุ่น OMOTENASHI

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น

Y. Duangdao

Faculty/Department Business Administration Thai-Nichi Institute of Technology

Email: duangdao@tni.ac.th


Download Poster (PDF)
SHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง