โครงการรถไฟฟ้าดัดแปลงต้นแบบ และรถไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อการฝึกอบรม
(EV Conversion Prototype/Training)   โครงการรถไฟฟ้าดัดแปลงต้นแบบ และรถไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อการฝึกอบรม (EV Conversion Prototype/Training) เป็นโครงการกองทุนร่วมระหว่างสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ดำเนินการโดยอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> EV Conversion Prototype/TrainingSHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง