ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยภายนอก ปี พ.ศ. 2565 - 2566

แหล่งทุนวิจัยภายนอกของไทย download >> fund2565-2566

 แหล่งทุนวิจัยภายนอกของไทยล่าสุด
วันเปิดรับข้อเสนอ
วันปิดรับข้อเสนอ
สถานะ
ประเภททุน
ชื่อโครงการ
รายละเอียดโครงการ
สาขา
20/08/2565
31/08/2565ปิดรับสมัคร
วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล วช. - บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT)Linkสหสาขาวิชา
08/08/2565
06/09/2565
ปิดรับสมัคร
วช.
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)
Linkสหสาขาวิชา
05/08/256530/09/2565
เปิดรับสมัคร
ธนาคารกรุงศรีKrungsri Research/Project Funding 2022
LinkสหสาขาวิชาSHARE :