ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยภายนอก ปี พ.ศ. 2566

แหล่งทุนวิจัยภายนอกของไทยที่ผ่านมา
download >> ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยภายนอก ปี พ.ศ. 2564 - 2566

 

 แหล่งทุนวิจัยภายนอกของไทยล่าสุด

วันเปิดรับข้อเสนอ

วันปิดรับข้อเสนอ

สถานะ

ประเภททุน

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโครงการ

สาขา

24/10/2566

30/11/2566

เปิดรับสมัคร

สวก.

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ด้านกาแฟ ประจำปีงบประมาณ 2567

Link

เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

24/10/2566

30/11/2566

เปิดรับสมัคร

สวก.

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic งานวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ถั่ว (ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วหรั่ง ถั่วอาหารสัตว์ และถั่วบำรุงดิน) ประจำปีงบประมาณ 2567

Link

เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

01/11/2566

15/12/2566

เปิดรับสมัคร

วช.

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

Link

สหสาขาวิชา

-

15/12/2566

เปิดรับสมัคร

NIA

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับสมัครโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเพื่อรับทุนสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ "Mandatory Innovation Business Platform" วงเงินสนับสนุนโครงการสูงสุด 5,000,000 บาท

Link

สหสาขาวิชา

-

29/12/2566

เปิดรับสมัคร

NIA

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับสมัครโครงการนวัตกรรมเพื่อรับทุนสนับสนุนรายภูมิภาค "Regional Innovation Business Platform"

วงเงินสนับสนุนโครงการสูงสุด 1,500,000 บาท

Link

สหสาขาวิชาSHARE :      ข่าวที่เกี่ยวข้อง