ขอเชิญบุคลากร หรือผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสำหรับองค์กร เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ TTT Virtual Summit 2021: Network & Security ที่จัดขึ้นโดยบริษัท TechTalkThai จำกัด ในวันที่ 27 - 30 เมษายน 2021 เวลา 13.00 - 16.00 น.

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  https://conf.techtalkthai.com/SHARE :      ข่าวที่เกี่ยวข้อง