กลุ่มงานวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (IES)

กลุ่มงานวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (IES) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้าน Internet-of-Things (IOT), Data Telemetry, Embedded System, Electronics Circuit Design และ Non-linear System

มี ดร.ชัชไชย วรรณบูรณ์ เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยSHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง