ห้องปฏิบัติการวิจัยปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, AI-IoT®

ศรายุทธ นนท์ศิริ, ประมุข บุญเสี่ยง, กานดา ทิวัฑฒานนท์
และ Ferdin Joe John Joseph
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Email: sarayut@tni.ac.th, pramuk@tni.ac.th, kanda@tni.ac.th and ferdin@tni.ac.th

ดู Poster >>   Poster File SHARE :