ขอแสดงความยินดี กับ รศ. ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์
รองอธิการบดี ด้านวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ที่ได้รับรางวัล Tohoku University International Award 2023
ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ได้รับรางวัล Tohoku University International Award 2023 (2023年・東北大学国際功労賞を受賞しました。) ประกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566Video by Tohoku University Global Engagement Division

"He played a central role in the establishment of Tohoku University Alumni Thailand and served as the inaugural chairman of TUAT from 2018 to 2019. Even after stepping down as TUAT chairman, he continued to support and contribute to the activities of the Thai Hagi Association and made significant efforts to promote educational exchanges between Thailand and Japan."

https://web.tohoku.ac.jp/ged/11499SHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง