บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปี 2567

กรอบการวิจัย : การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมด้วยการพัฒนานิเวศของทุนทางวัฒนธรรมผ่านการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสนับสนุนนโยบาย Soft Power ของประเทศตามพันธกิจที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในเชิงบูรณาการศาสตร์ และยกระดับทุนทางวัฒนธรรม

วันที่เปิดรับสมัคร : เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 พฤศจิกายน 2566 ภายในเวลา 17.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : [LINK]
SHARE :