ดัดแปลงรถโตโยต้า โคโรลล่า อัลติส ให้เป็นรถไฟฟ้า

อ.ภาสกร พันธุ์โอภาส, ผศ.นเร็นศ ชัยธานี, อ.จิรพงศ์ สุขาทิพย์, ดร.ไพศาล สุดวิลัย
อ.วิศิษฐ สองเมือง, อ.ชวัลณัฐ ชัยชุมพร, อ.สรวิศ ฟองอินทร์, และ อ.ปฏิญญา เกตุทอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Email: paskorn@tni.ac.th


Download Poster (PDF)SHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง