แผนกวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ. ดร.พิมพ์เพชร สระทองอุ่น

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
ที่มีบทความวิจัยตีพิมพ์ลงในวารสาร Journal of Alloys and Compounds ซึ่งเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ระดับควอไทล์ที่ 1 (Q1)
ชื่อบทความ “Compression Cycing and Magnetic Response of Single Crystalline Ni-Mn-Ga Particles/Polymer Composite: In-situ and Ex-situ Study”

อ่านบทความได้ที่ : [LINK]
SHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง