สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ขอแสดงความยินดีกับ

รศ. ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีบทความวิจัยตีพิมพ์ลงในวารสาร Journal of the Japan Institute of Energy ซึ่งเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ระดับควอไทล์ที่ 4 (Q4)
ชื่อบทความ “Production of Char from Tamarind Seeds by Pyrolysis”

อ่านบทความได้ที่ : [LINK]SHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง