ภาวะผู้นำ การจัดการสไตล์ญี่ปุ่น และกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน(การลดต้นทุนผลิต)


บุญญาดา นาสมบูรณ์
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


Email: Boonyada@tni.ac.th

SHARE :      

TAGS: kaizen