คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญบุคลากรหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี ในหัวข้อ "ก้าวแรกของอาจารย์รุ่นใหม่-สร้างงานวิจัยให้ได้ไปต่อ" ภายใต้โครงการ Multi-Mentoring Systems3 (MMS3)

โดย ดร.พิชญ พัฒนสัตยวงศ์
อาจารย์สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2563 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
จากผลงานวิจัย "วัสดุไฮบริดเพื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่"

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

บุคลากรที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง link ที่แนบมาด้วยนี้
https://forms.gle/AUGKo28sVkszbW5g9

** สำหรับผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้ารับฟังได้ทางลิงค์ Zoom ดังนี้ **
Topic: ก้าวแรกของอาจารย์รุ่นใหม่-สร้างงานวิจัยให้ได้ไปต่อ
Time: Jun 24, 2021 12:00 PM Bangkok
Zoom Meeting Link: https://chula.zoom.us/j/3681417316...
Meeting ID: 368 141 7316
Password: Nb-0XC

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณพิมพ์พิมล
อีเมล research.chula.eng@gmail.comSHARE :