ประชาสัมพันธ์งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว. ออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอเชิญร่วมงานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ สกสว. ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 และ 2564 ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30-12.30 น. ผ่านระบบ Zoom และสามารถลงทะเบียนผ่าน QR code ในเอกสารแนบ >> TSRI ภายในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณจิริยาพร ปัญจะรัง
086-182-1820SHARE :