ขอเชิญชวนบุคลากร และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2021) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 2 (The 2nd National Conference on Big Data Analytics and Practices: BDAP 2021)โดยสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
ลงทะเบียนได้ที่ >> https://bit.ly/IBDAP_BDAP_2021SHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง