การสัมมนาเชิงวิชาการออนไลน์ในหัวข้อ "Franco-Thai Junior Research Fellowship Program Information Session for Thai Researchers" จัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย Campus France และ EURAXESS ASEAN

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : Link

และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์หรือ Junior Research Fellowship Program ได้ที่ : Link

SHARE :