ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "จะทำวิจัย/สร้างนวัตกรรมอย่างไรให้สามารถจดสิทธิบัตรได้โดยใช้ TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving)" Online ผ่านโปรแกรม ZOOM รับจำนวนจำกัด! ไม่เกิน 20 คนต่อรุ่น โดยจะจัดอบรมในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. (รวม 2 ชม.) ซึ่งหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทั้ง อาจารย์ นักวิจัย นักประดิษฐ์ ผู้รับผิดชอบงานด้านนวัตกรรมขององค์กร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

รศ.ดร.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Certified TRIZ Specialist ระดับ 4 จาก The International TRIZ Association
Candidate Patent Agent รุ่นที่ 22 จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาการอบรม

- ทำไมต้องจดสิทธิบัตร จดสิทธิบัตรให้ผ่านนั้นยากง่ายเพียงใด
- การประดิษฐ์ (Invention) ในสิทธิบัตรหมายความว่าอะไร
- เกณฑ์การพิจารณาให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านมีอะไรบ้าง
- ทำไมเกณฑ์ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น (Inventive Step) จึงมีความสำคัญ
- สำนักงานสิทธิบัตรมีวิธีการตรวจสอบขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นอย่างไร
- จะมีวิธีการเพิ่มโอกาสให้การจดสิทธิบัตรผ่านได้บ้างไหม
- ทฤษฏีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น (TRIZ) จะช่วยได้อย่างไร
- ตัวอย่างการใช้ TRIZ ในการเพิ่มโอกาสให้การจดสิทธิบัตรผ่าน

รายละเอียดการลงทะเบียน

ลงทะเบียนที่ > https://training.tni.ac.th/public-training/156
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 600 บาท (รวม VAT)
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม > มีสิทธิเข้าถึงตำรา e-Book online เรื่อง “TRIZ : เรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์“

หมายเหตุ

ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธ์รับได้ไม่เกิน 2 ท่านจากองค์กรเดียวกันต่อรุ่น

SHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง