อธิการบดีและคณะผู้บริหาร ร่วมสวัสดีปีใหม่
และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัยกับ NEDO
          รองศาสตราจารย์ กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และหัวหน้าโครงการวิจัย เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับ Mr. KAWAMURA Hironori, Chief Representative for Asian Region และ Mr. Decha Chainapong, Director ที่ New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), Bangkok Office เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมาSHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง