บริษัทแพลนเน็ตคอมมิวนิเคชัน เอเชีย จำกัด (มหาชน) และ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หารือความร่วมมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่อยอด Smart Pole System
   รองศาสตราจารย์ กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผู้แทนคณะ/ฝ่ายต่าง ๆ หารือความร่วมมือกับเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่อยอด Smart Pole System กับ บริษัทแพลนเน็ตคอมมิวนิเคชัน เอเชีย จำกัด (มหาชน) ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของสถาบันและสถานที่สำหรับติดตั้ง Smart Pole เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565


หารือความร่วมมือกับเกี่ยวกับเทคโนโลยี Smart Pole

เยี่ยมชม Digital Lean Manufacturing System and Logistics Management Center และ Smart Logistics Centerสถานที่สำหรับเตรียมติดตั้ง Smart PoleSHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง