การจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์และเทคโนโลยี

วรากร ศรีเชวงทรัพย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Email: warakorn@tni.ac.th

ดู Poster >>  Poster FileSHARE :