บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (NQI)


- ส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565

- ปิดรับข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.

- หัวหน้าสถาบัน/ต้นสังกัด กดรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> URL
SHARE :