การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบโมโนซุคุริ กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสื่อสารแบบญี่ปุ่น(โฮเรนโซ)ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ผศ.ดร.บุญญาดา นำสมบูรณ์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Email: Boonyada@tni.ac.th
Download Poster (PDF)SHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง