การออกแบบระบบควบคุมสภาพแวดล้อมฟาร์มนกแอ่นกินรังแม่นยำสูง

อรรณพ หมั่นสกุล, ปราณิสา อิศรเสนา และ ณปภัช วิชัยดิษฐ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Emial: annop@tni.ac.th, pranisa@tni.ac.th, napaphat@tni.ac.th

ดู Poster >>   Poster File SHARE :