THE SUMITOMO FOUNDATION FISCAL 2023 GRANT FOR JAPAN-RELATED RESEARCH PROJECTS
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย มูลนิธิซุมิโตโม (The Sumitomo Foundation) ได้เปิดรับสมัครทุนวิจัยให้กับอาจารย์และนักวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เงื่อนไขการรับสมัคร :

  • เป็นงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อศึกษาและทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น
  • ผู้วิจัยต้องเป็นคนเอเชีย (Asian) ที่ไม่ได้มีสัญชาติหรือพำนักในญี่ปุ่น

วันเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : [ LINK ] หรือผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงานของมูลนิธิซุมิโตโม ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเอกสารใบสมัครและขั้นตอนต่าง ๆSHARE :