สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับสมัครโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเพื่อรับทุนสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ "Mandatory Innovation Business Platform" วงเงินสนับสนุนโครงการสูงสุด 5,000,000 บาท

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับข้อเสนอโครงการแพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมรายสาขา สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ใน 6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่

1) นวัตกรรมด้านอาหารและผลไม้ไทยมูลค่าสูงเพื่อการส่งออก

2) นวัตกรรมด้านพืชและสัตว์เศรษฐกิจ

3) นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

4) นวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด

5) นวัตกรรมด้านธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้าน AI Robotic / Immersive / IoT

6) นวัตกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง

วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : [LINK]
SHARE :