บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)กรอบการวิจัย : ยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นนำของโลก

เปิดรับข้อเสนอ : ตั้งแต่วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 (ภายในเวลา 17.00 น. ผ่านระบบ NRIIS)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [LINK]
SHARE :