ประชาสัมพันธ์ทุน JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program 2022


สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทและทำวิจัยเพื่อศึกษาต่อปริญญาเอกในสาขา Humanities, Social Sciences and Natural Sciences


สมัครด่วน! ตั้งแต่บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2564

สามารถสมัครและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

https://www.jsps.go.jp/english/e-ronpaku/applicationforms.html

SHARE :