โครงการสนับสนุน นักศึกษาและอาจารย์ เพื่อสร้างนวัตกรรมมุ่งสู่พาณิชย์ เชื่อมโยงสู่ผู้ประกอบการ
"Tech to Innovation, Innovation to Startup"
Theme: Smart Pole to Innovation (พัฒนานวัตกรรมต่อยอดจากเสาอัจฉริยะ)





   ขอเชิญ นักศึกษาและอาจารย์ ส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมประกวดการสร้างนวัตกรรมต่อยอดจากเสาอัจฉริยะ ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวม 45,000 บาท และมีค่าพัฒนาต้นแบบโครงการละ 10,000 บาท

วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อให้การสนับสนุน นักศึกษา และอาจารย์ที่มีไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ที่จะคิดค้น วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ กระบวนการและงานบริการ ทั้งด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจ การพัฒนาซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ Firmware, Platform, Management system, Mobile application ฯลฯ และพัฒนานวัตกรรมต้นแบบสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และหรือจดทรัพย์สินทางปัญญาได้ โดยเน้นแนวความคิดที่มีประโยชน์ สามารถใช้งานได้จริงในสถาบันหรือในชุมชน โดยจัดเป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม และชิงเงินรางวัลสำหรับผลงานที่ได้รับคัดเลือก

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
- นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ทุกสาขา และชั้นปี)
- สมาชิกทีมจำนวน 2-3 คน
- มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม 1 ท่าน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 กรกฎาคม 2565
อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและข้อเสนอโครงการได้ที่ >> Click



SHARE :