ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

   วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) สามารถยื่นผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม – 6 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.)

รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวนโหลดเอกสารได้ที่ >> https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11591
SHARE :      


ข่าวที่เกี่ยวข้อง